Site logo

VAŽNOST SOCIJALIZACIJE

Šta je socijalizacija i zašto je važna? 

Kad govorimo o kućnim ljubimcima, potrebno je da svaki vlasnik razume načine na koje podstiče njihov razvoj i život. Sve što vlasnik radi čini jednu celinu koja utiče na određena ponašanja psa a samim tim i na njegovo opšte psihofizičko stanje.

Pored osnovne obaveze da psa štitimo i čuvamo, odgovorni smo da mu pomažemo u procesu učenja i prilagođavanja našem svetu i našim pravilima. Važno je znati da svakog trenutka u našoj blizini, pas nešto uči iz našeg svesnog i nesvesnog ponašanja. 

Više o odgovornom vlasništvu možete pročitati ovde.

Socijalizacija ima za cilj da ljubimac bez našeg uticaja, čak i bez našeg prisustva, upražnjava potrebe koje su za njega prirodne a za nas prihvatljive. 

U tom procesu ga učimo npr. kako da rešava probleme i bude samostalan, gde je njegovo mesto, kako da zatraži nešto što mu treba, kada i koliko da laje, itd. Socijalizacijom vlasnik stiče autoritet i poverenje jer na odgovarajući način uvažava njegove potrebe a pas stiče samopouzdanje. 

Pojednostavljeno rečeno, pažljivim i pozitivnim izlaganjem psa ljudima i različitim situacijama, zatim ostalim psima i drugim životinjama, on upoznaje svet oko sebe, živi bez stresa i straha, ali i razvija veštine komunikacije. Kako velika većina problema u ponašanju ima za osnovu strah od nečega, socijalizacijom se dolazi do toga da se pas oseća sigurno u različitim okolnostima. 

Šta podrazumeva socijalizacija?

Socijalizacija predstavlja proces upoznavanja psa sa načinom funkcionisanja u ljudskom i životinjskom društvu, tako da on ne predstavlja pretnju za sebe ili za druge.

Ona tako može obuhvatati: učenje ponašanja prema ukućanima, drugim ljudima, ostalim životinjama, prema gostima, ponašanje za vreme vožnje kolima i slično.

Bez adekvatne socijalizacije, psi razvijaju strahove i fobije, a to može voditi ka problemima u ponašanju. 

Neka od njih ne primetimo odmah ali jednom kada se pojave, zahtevaju posebne metode i tehnike dugotrajne resocijalizacije kojim se vraća u normalno psihičko stanje i ponašanje. Npr. procesom desenzibilizacije ili kontra uslovljavanja, pas se postepeno izlagaže stresorima do nivoa koji može da podnese. 

Važno je napomenuti da se psi mogu socijalizovati u bilo kom uzrastu, ali se najbolji rezultati postižu kada su stari između dva i četiri meseca. 

U zapadnoevropskim zemljama, kao i u Americi već više decenija i sami veterinari vlasnicima savetuju da se istovremeno sa imunizacijom štenaca posvete i socijalizaciji. Svetska veterinarska društva, naročito u Nemačkoj i Australiji ističu važnost pravilne rane socijalizacije za razvoj ponašanja i integracije u društvo. Američko veterinarsko društvo za zaštitu životinja ima zvaničan stav da je prva tri meseca u životu šteneta ujedno i najvažnije doba u njegovoj socijalizaciji. Tada bi ih trebalo izložiti što većem broju nadražaja, pritom pazeći da ne dođe do prekomerne stimulacije koja bi prouzrokovala strah. 

Kada se radi o zemljama u okruženju, u Hrvatskoj je 2019. godine pod službenim pokroviteljstvom Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pokrenuta organizacija koja se bavi podizanjem svesti o pravilnoj ranoj socijalizaciji. Ovo udruženje naglašava da je opasnost od zaraze pri socijalizaciji štenaca u kontrolisanim uslovima minimalna i da je, kako bi se dugoročno osigurao najbolji mogući kvalitet života psa, potrebno od najranijeg uzrasta sprovoditi postupak zaštite njegovog fizičkog i psihičkog napretka. 

U jednom od prethodnih blogova pisali smo i o samim zakonima koji se tiču dobrobiti životinja.

Zajedničkim trudom veterinarske struke, kinoloških stručnjaka i vlasnika pasa, štencima se može omogućiti da se od najranijeg uzrasta pravilno razvijaju. Od toga bi koristi imalo celokupno društvo, gde se najčešće naglašavaju posledice lošeg vaspitanja, a da se pritom zanemaruju pozitivni rezultati preventivnog pristupa.

Postavljanjem standarda poželjnog i nepoželnog ponašanja na lokaciji Pet Travel Advisor sertifikacijom već i sami pružaoci usluga promovišu društvenu edukaciju i odgovorno vlasništvo kada je u pitanju važnost same socijalizacije. 

U slučaju da imate bilo kakve nedoumice, tim Pet Travel Advisor daće vam odgovore na njih. 

Kontaktirajte nas za dodatna pitanja na: info@pettraveladvisor.com ili se priključite zajednici vlasnika ljubimaca i komunicirajte kroz grupu

Autor: Marina Stancevic

Comments

  • Comments are closed.