Pomoću kratkog testa i odgovora kreiraju se saveti preporuke koje su prilagođene baš vašem profilu! 

Step 1 of 3

Sajt je internacionalan stoga je mapa sa pretraživačima na engleskom jeziku.

Sa ciljem lakšeg razvoja u regionu,  prevedene su početna stranica “Home” kao i “Travel Guide” – sekcija u kojoj možete čitati naše putopise.

Certification
Explore
Add Location
Blog