Site logo

Tag: socialization

Jul 17
BAD BEHAVIORS AND WAYS TO OVERCOME

What are the most common behavioral problems in dogs and how to solve them? …

Jul 17
NEPOŽELJNA PONAŠANJA I NAČINI ZA PREVAZILAŽENJE

Koji su najčešći problemi u ponašanju kod pasa i kako ih rešiti? Problematična…

Jun 26
SOCIALIZATION AND TRAINING

Early socialization is an important condition for a happy life of a dog, which we…

Jun 26
THE IMPORTANCE OF SOCIALIZATION

What is socialization and why is it important?  When it comes to pets, every owner…

Jun 24
SOCIJALIZACIJA I DRESURA

Rana socijalizacija važan je uslov za odrastanje i srećan život psa, o čemu smo…

Jun 24
VAŽNOST SOCIJALIZACIJE

Šta je socijalizacija i zašto je važna?  Kad govorimo o kućnim ljubimcima, potrebno je…

Jun 16
Vaspitan ili treniran pas?

Da li vaš pas uzima hranu sa stola, penje se na nameštaj, skače na goste, laje na…

Jun 13
RESPONSIBLE PET OWNERSHIP

What does responsible pet ownership mean and where are animal welfare laws most…

Jun 13
ODGOVORNO VLASNIŠTVO

Šta podrazumeva odgovorno vlasništvo i gde se najuspešnije sprovode zakoni o dobrobiti…

Jun 13
ZAKON I PROPISI O DOBROBITI ŽIVOTINJA- PRIMERI DOBRE PRAKSE

Šta podrazumevaju zakon i propisi o dobrobiti životinja i koje su odgovornosti…