Pet Caretaker Certificate

Pet Caretaker represents the training that is intended for facilities, which except accommodation want to improve and expand the scope of offer and reception for tourist with pets.

One of the concrete results of the training is the offer of sitting, walking and taking care of the pet in period of absence of an owner (for example: going to a meeting, to a spa, visiting a cultural tourist spots, and other places where pets  are not allowed).

Unless the pets are allowed to stay alone in the rooms without owner presence, training could be a great solution, because it directly contributes to the satisfaction of guests (who in this case could enjoy the holiday without worrying about their pet and restrictions they impose in situations when  travel with pet).

If the facility has 5 paws, it is a sign that someone of the staff has finished training and that the staff in that particular place provide the services of Pet Caretaker, as part of facility’s Pet –friendly offer. 

Pet Caretaker certification is the criterion by which these categories of facilities differ from those with fewer paws.

You can read more about the categorization and the number of paws by the scope of service and equipment here.

Pet Caretaker training, is conducted by the Pet Travel Advisor Team in collaboration with the Kinology Academy and the TIMS Faculty of Sport and Tourism.

 

 

Read
Serbian

Pet Caretaker sertifikat

Pet Caretaker predstavlja obuku koja je namenjena  ugostiteljskim objektima koji pored smeštaja žele usavršiti i proširiti obim ponude i prijema gostiju. Jedan od konkretnih rezultata obuke za ovaj kurs je ponuda čuvanja, šetanja i brige o ljubimcu u odsustvu vlasnika (npr. odlazak na sastanak, u spa, poseta nekoj kulturnoj znamenitosti, i drugim objektima u kojima nije dozvoljeno prisustvo kućnih ljubimaca).

Takođe, ukoliko u objektu nije dozvoljeno da kućni ljubimci borave sami u sobama bez prisustva vlasnika, obuka bi mogla biti odlično rešenje, jer na direktan način  doprinosi zadovoljstvu gostiju (koji bi u tom slučaju mirne savesti mogli da uživaju u odmoru, bez brige o njihovom ljubimcu i ograničenjima koja im se nameću u situacijama kada putuju sa njim).

Ako objekat ima 5 šapica, to je znak da je neko od zaposlenih prošao obuku i da u datom objektu pružaju usluge Pet Caretakera, pored ostalih koje su u opisu njihove ponude. Pet Caretaker sertifikat je kriterijum po kojem se ove kategorije objekata razlikuju u odnosu na kategorije sa manjim brojem šapica.

Više o kategorizaciji objekata i broju šapica u odnosu na obim usluge i opreme, možete pročitati ovde.

Pet Caretaker obuku, sprovodi Tim Pet Travel Advisora u saradnji sa Kinološkom akademijom i Fakultetom za sport i turizam TIMS.

Comments

chat
Add a comment