Site logo

ODGOVORNO VLASNIŠTVO

Šta podrazumeva odgovorno vlasništvo i gde se najuspešnije sprovode zakoni o dobrobiti životinja? 

Pored smeštaja, ishrane i veterinarske nege, u odgovorno vlasništvo spadaju i fizičke aktivnosti, socijalizacija i interakcija ljubimaca sa drugim ljudima i životinjama.  Pre udomljavanja, potrebno je znati šta sve treba preduzeti da bi novi član porodice bio siguran, zdrav i srećan. Odgovornost u startu podrazumeva pružanje doma ljubimcu koji se svojim tendencijama i predispozicijama najbolje uklapa u navike porodice. 

Iako su različiti u svakoj zemlji, cilj svih zakona o dobrobiti životinja je isti i ne zasniva se samo na kaznama u slučaju nepoštovanja, nego pre svega na što boljem tretmanu životinja, društvenoj odgovornosti, ali i edukaciji

Na njihovoj implementaciji se u Evropi radi duže od četiri decenije i ove norme su se u početku ticale uslova pod kojima su se životinje držale na farmama i u laboratorijama, pod kojima su tretirane, transportovane itd. Na unapređenju zakona radilo se kontinuirano, u skladu sa promenama životnih okolnosti, pa se tako i oblast na koju se odnose proširila i na kućne ljubimce. 

Kada je reč o pravilima, upoznavanje počinje i pre samog boravka na nekoj destinaciji. Da biste ušli u bilo koju zemlju Evropske unije, pripremite svu potrebnu dokumentaciju. Spisak možete pogledati ovde.

Ukoliko putujete u Nemačku, dobra vest je da su ovoj zemlji psi i više nego dobrodošli, a da su bliski odnosi između ljudi i pasa duboko kulturološki ukorenjeni. Na kraju krajeva, računa se da iz ove zemlje potiče oko 20 najpoznatijih rasa, vrlo popularnih i u Srbiji, od jazavičara do nemačkog ovčara. U isto vreme, Nemačka se smatra pionirom u obuci pasa vodiča za slepe i slabovide. Sve radne pse, pomagače i asistente prepoznaćete po uniformama jarkih boja. S druge strane, budite obazrivi kada su u pitanju rase koje se po Nemačkim zakonima smatraju opasnima i kojima nije dozvoljen ulazak, to su bul terijeri i mešanci ove rase. Ova pravila su za turističke posete nešto blaža i dozvoljavaju boravak do tri nedelje. 

Kada se radi o dobrobiti životinja, Nemačka prioritet stavlja na vreme koje ljubimac provodi sam a koje ne sme biti duže od pet sati. I dok npr. u Americi većina vlasnika pse ostavlja u transporterima ili boksovima, pa i na balkonima, u Nemačkoj se ovakav pristup smatra zlostavljanjem. Sam zakon je jedan od najstrožijih i kazne dostižu 25 000 eur! 

Više informacija o zakonima ove zemlje možete pročitati u našem prethodnom blogu

Iz Amerike dolazi još jedna zanimljivost kada  je u pitanju namerna okrutnost prema životinjama, gde  se ona od 2019. godine tretira kao federalno krivično delo, a isti zakon već od ranije zabranjuje bilo kakvo promovisanje surovosti i torture.

Kada je reč o dobrobiti životinja, Švajcarska je otišla i korak dalje. Ustav ove zemlje sadrži posebno ustanovljen član koji se bavi zaštitom protiv nasilja kao i pravilima koja se tiču tretiranja životinja. 

Specifičan set zakona garantuje svim životinjama određeni kvalitet života, zabranjuje nanošenje bola i povređivanja, ali i bilo kakvo činjenje koje bi ugorzilo dostojanstvo životinje. Ovaj termin ga čini jedinstvenim u svetu. 

Tako su, budući da u Švajcarskoj čak 43% domaćinstava ima kućnog ljubimca, iako oslobođeni poreza na držanje ljubimaca, vlasnici mačaka u obavezi da im osiguraju društvo ljudi, ili vizuelni kontakt sa drugim mačkama, kao i dovoljno prostora za igru.  

Ova zemlja je razvila i niz složenih pravila kada se radi o dobrobiti pasa, a on podrazumeva garantovano vreme za šetnju i istrčavanje, kao i zabranu ostavljanja ljubimca samog duže od četiri sata. 

Rast broja ljubimaca, zabeležen naročito tokom pandemije, zahteva i precizniji opis normi koje se odnose na dobrobit ljubimaca, naročito na vreme koje vlasnici provode van kuće. Tako i sve više firmi prihvata pet friendly pravilnik o poslovanju, a samim tim i direktno utiče na širenje svesti o važnosti odgovornog vlasništva. 

Ono ne počinje i ne završava se obrocima i redovnom vakcinacijom, već se nastavlja interakcijom sa ljubimcima, socijalizacijom, prepoznavanjem njihovih potreba i svešću da u svakom trenutku zavise od vlasnika. 

Na kraju, pojam odgovornog vlasništva podrazumeva i poštovanje socijalnih normi, naročito kada se radi o javnim površinama. PTA sertifikacijom svi pružaoci usluga jasno definišu svoje sa kojima se gosti upoznaju i pre samog dolaska. 

Ustanovljeni i precizni okviri osnov su pet friendly usluge.

U slučaju da imate bilo kakve nedoumice, tim Pet Travel Advisor daće vam odgovore na njih. Kontaktirajte nas za dodatna pitanja na: info@pettraveladvisor.com  i komunicirajte kroz forum ili grupu

Autor: Marina Stančević

Comments

  • Comments are closed.